Wolontariat międzynarodowy pozwala rozwinąć skrzydła

11 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące działania Kingi podczas wolontariatu międzynarodowego w Portugalii. Sytuacja pandemiczna nie przeszkodziła wolontariuszce w realizacji zaplanowanych działań.  Podczas półrocznego wolontariatu Kinga wraz z innymi wolontariuszami zrealizowała szereg aktywności na rzecz społeczności lokalnej m.in. badanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób poruszających się na wózkach, zajęcia artystyczne, językowe i kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Już wkrótce będziemy mogli posłuchać o doświadczeniach Kingi podczas pobytu w Portugalii ponownie. Będziemy informować. Dzięki Kinga i powodzenia realizacji kolejnych projektów!