Kompetencje na rynku pracy – ankieta

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej umiejętności przekrojowych uznanych obecnie za najbardziej pożądane na rynku pracy. Badanie jest częścią międzynarodowego projektu “Ent4NEET – edukacja przedsiębiorczości dla NEET”. W grupie określanej jako NEET znajdują się ludzie młodzi w wieku 15- 29 lat, którzy z różnych przyczyn jednocześnie nie uczą się, nie pracują, nie przygotowują do zawodu uczestnicząc w różnych formach samokształcenia.

Zwracamy się do przedsiębiorców, menedżerów firm, ekspertów do spraw zasobów ludzkich oraz ekspertów do spraw rynku pracy o pomoc w realizacji tego badania. Wyniki pozwolą nam opracować najbardziej optymalny program wsparcia dla osób poszukujących zatrudnienia z grupy NEET w zakresie zidentyfikowanych umiejętności, co mamy nadzieję przyczyni się do poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, a pracodawcom zapewni kadrę o wymaganych umiejętnościach.

Ankiety są przeprowadzane równocześnie w Polsce, w Szwecji, na Słowenii, w Hiszpanii i we Włoszech. Z przyjemnością prześlemy do Państwa raport z wyników naszych badań.

Dostęp do ankiety

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 7 minut.

Ankiety będą aktywne do 25 września 2021 roku.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Zarząd Fundacji FAQM