Kolejne międzynarodowe partnerstwo Fundacji FAQM

Dzięki wsparciu finansowemu Programu Erasmus Plus,  dnia 1.04.2021 rozpoczął się dwudziestoczteromiesięczny  projekt pt.: „ENT4NEET.” Jest to kolejna międzynarodowa współpraca  Fundacji proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi z Radomia, która tym razem będzie dotyczyć problemu młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji.

Partnerami w projekcie są organizacje działające na rzecz młodzieży z Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Szwecji oraz Polski. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie aktywizacji młodzieży w różnych obszarach w tym aktywizacji zawodowej i zidentyfikowania kluczowych kompetencji miękkich z punktu widzenia przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy w każdym kraju uczestniczącym w projekcie. Na bazie tych działań powstanie poradnik zawierający moduł szkoleniowy do wykorzystania przez nauczycieli i pracowników młodzieżowych zaangażowanych we wspieranie młodych ludzi na różnych poziomach edukacji w zakresie rozwijania kompetencji miękkich przydatnych w miejscu pracy i przedsiębiorczości.

Projekt zakłada szereg działań na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym, które między innymi obejmują: badanie wśród lokalnych firm i przedsiębiorstw, międzynarodowe szkolenie pracowników młodzieżowych zakładające testowanie modułu szkoleniowego i wybranych metod pracy z młodzieżą, lokalne warsztaty dla młodzieży dotyczące przedsiębiorczości oraz międzynarodową wymianę młodzieży podczas której młodzi ludzie będą mogli wspólnie z rówieśnikami z innych krajów wymienić się doświadczeniami projektowymi i pogłębić zdobyte umiejętności w grupie międzynarodowej.

Projekt  „Ent4neet” opiera się na  metodach pracy stosowanych w edukacji pozaformalnej w tym uczeniu się przez działanie i dobrowolnym uczestnictwie.

Zapraszamy do śledzenia działań projektowych na naszej stronie internetowej i facebooku oraz angażowania się w działania pozaformalne z Fundacją FAQM.