Zaczynamy realizację kolejnego projektu międzynarodowego pt: YOPEDRIA

Już za kilka dni odbędzie się pierwsze z długo wyczekiwanych i przesuwanych przez pandemię działań w ramach międzynarodowego projektu pt:”Young People for the Development of Rural and Isolated Areas” (YOPEDRIA) realizowanego przez Fundację FAQM w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Włoch (koordynator projektu), Belgii, Bośni i Hercegowiny, Montenegro i Serbii.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń i realizacja ścieżki formacyjno-edukacyjnej przez osoby pracujące z młodzieżą, wychowawców, młodych wolontariuszy i młodych ludzi zainteresowanych rozwijaniem działań młodzieżowych na rzecz osób defaworyzowanych ze względu na miejsce zamieszkania.
Realizowane w trakcie projektu działania z jednej strony są odpowiedzią na potrzeby związane z integracją, aktywnością obywatelską i rozwojem osobistym młodych Europejczyków, a z drugiej wspierają rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą w terenie oraz ich umiejętności związane z rozpoznawaniem potrzeb i wymagań grup docelowych.
W dniach 16-22 maja 2022 odbędzie się wizyta studyjna w Belgii, podczas której uczestnicy z Polski reprezentowani przez Fundację FAQM oraz naszych lokalnych partnerów: Fundację Macte Animo i II Liceum im. W.Broniewskiego w Koszalinie będą mieli możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami z krajów partnerskich i poznania najlepszych praktyk dotyczących metod pracy z młodzieżą w lokalnych organizacjach i centrach młodzieży.
Projekt finansowany z Programu Erasmus Plus.