Informacja o darowiznach

Fundacja FAQM w roku 2019 otrzymała darowizny pieniężne w wysokości 1060,00zł. Kwota 630,53zł została wydatkowana na cele statutowe fundacji, w tym m.in. na realizację projektu Inclusive Youth Work. Pozostała kwota w wysokości 429,47zł zostanie wydatkowana na cele statutowe w latach kolejnych.