Informacja o darowiznach w 2020

Fundacja FAQM w roku 2020 otrzymała darowizny pieniężne w wysokości 5411,00zł. Kwota została przeznaczona na cele statutowe oraz realizację projektu Inclusive Youth Work.