„Inclusive Youth Work” – drugi dzień spotkania zespołu projektowego

Drugi dzień naszego spotkania poświęcony był praktycznym rozwiązaniom w zakresie edukacji włączającej w naszym kraju oraz planowaniu kolejnych aktywności naszego zespołu. Zwiedziliśmy OSWG im. J. Siestrzyńskiego i spotkaliśmy się z członkami zarządu Fundacji Akademia Młodych Głuchych którzy wspierać nas będą podczas międzynarodowego szkolenia dla pracowników młodzieżowych w lutym 2020 w Radomiu.

Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi w projekcie OSWG im. J.Siestrzyńskiego w Warszawie za pomoc w organizacji spotkania, udostępnienie sali na warsztaty oraz noclegów dla uczestników spotkania.